Uherský Brod

Město Uherský Brod k jednání zastupitelstva v kulturním domě používalo náš hlasovací systém již řadu let. Nyní se rozhodli systém povýšit na nejnovější verzi.
Město dříve využívalo klasickou mobilní drátovou verzi systému. Chtěli povýšit systém na úroveň zabudované verze Built-In. Vytvořili jsme mobilní verzi zabudované jednotky. Jednotka byla zabudována do designové dřevěné krabičky. Výsledek múžete vidět na fotografii níže.
V sále kulturního domu se využívá 28 těchto mobilních verzí hlasovacích jednotek. Jednotky takto zabudovány mají stejnou funkcionalitu a vlastnosti jako verze zabudovaná. Tudíž každá jednotka je vybavena konferenčím mikrofonem a příslušnými tlačítky s LED signalizací. Tento systém lze také, mimo klasické zastupitelské využití, využívat pro konferenčí způsob jednání, čili bez jakéhokoliv software a formou neřízené diskuse.
Datum realizace: únor 2018