NADSTAVBOVÉ MODULY

Zasedací sál zastupitelstva kraje Vysočina.

Modul Chairman

Modul sloužící pro přímé řízení předsedajícím jednání.
Možnost ovládat dotykem prstu či klikem myší.
Modul "Chairman" umožňuje předsedajícímu jednání , pomocí dotykového monitoru, na kterém je zobrazena topologie zasedacího sálu, udělit slovo zastupiteli přihlášeného do diskuse (spínat příslušné mikrofony). Tlačítko zastupitele, který je první ve frontě diskutujících, začne na panelu výrazně blikat, díky čemuž řídící diskuse snadno a rychle identifikuje, kterému zastupiteli udělit slovo.
Modul umožňuje i zahájit hlasování k příslušnému bodu.

Modul Usnesení

Modul Usnesení je samostatný modul pro přípravu a aktualizaci programu zasedání a to i v průběhu zasedání. Součástí modulu jsou podpůrné funkce pro zobrazování materiálů a usnesení k projednávaným bodům. Další operátor tak může usnadnit práci obsluze hlasovacího zařízení H.E.R.Systém.